22 sierpnia 2014
Niepełnosprawni są ważni!

Mieszkańcy powiatu legionowskiego z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym w wieku 15-64 lat mogą wziąć udział w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH dla osób bezrobotnych.                                

 

Trwa nabór do projektu jest skierowanego do 32 osób bezrobotnych na terenie powiatów: grodzieńskiego, legionowskiego, mińskiego oraz nowodworskiego i z wyłączeniem miast: Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Mińsk Mazowiecki oraz Nowy Dwór Mazowiecki.

W projekcie mogą wziąć udział:
- osoby bezrobotne,
- osoby w wieku 15-64 lat,
- 15 kobiet i 17 mężczyzn,
- 16 osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim oraz 16 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym,

Działania projektowe:
- Indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym opracowanie IPD) oraz psychologiczne poradnictwo rozszerzone (10 h)
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem komputera (49 h)
- Warsztaty autoprezentacji i integracji społecznej (49 h).


Szkolenia zawodowe (maksymalnie 2 do wyboru):


- Kelner/barman (105 h),
- Pracownik ochrony (105 h),
- Pomoc kuchenna/catering (105 h),
- Pracownik administracyjno-biurowy z obsługa komputera (126 h),
- Pracownik hotelu/recepcjonista (105 h),
- Sprzedawca/kasjer (126 h).

 

Pośrednictwo pracy przed praktykami zawodowymi (5 h) Praktyki zawodowe (5 m-c po 40 h/tygodniowo) Szkolenia zawodowe są ściśle powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym uczestnik odbywać będzie praktyki zawodowe. Pośrednictwo pracy po zakończeniu praktyk zawodowych (10 h).


Uczestnicy otrzymają:

- pełne wyżywienie (przerwy kawowe i obiad),
- materiały szkoleniowe (segregator, notatnik, długopis, kalkulator), rodzaj otrzymanych materiałów uzależniony jest od kursu i szkolenia w jakim weźmie udział Uczestnik Projektu,
- zwrot kosztów dojazdów na każdą z form wsparcia zaproponowaną w projekcie,
- pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi w trakcie trwania szkoleń,
- stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w kursie lub szkoleniu,
- zwrot kosztów badań lekarskich przed rozpoczęciem praktyk zawodowych,
- stypendium za praktyki zawodowe (1 680 zł brutto brutto m/c).

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Szczegóły: www.wazni.andrzejlubanski.pl