21 lipca 2015
CIS rozwija skrzydła

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie jest przykładem powiatowego przedsiębiorstwa społecznego. Powstało w ramach projektu, realizowanego z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Projekt trwał rok i dzięki niemu  CIS pomagało 40 osobom w powrocie na rynek pracy. Obecnie zaczyna się nowy etap jego działalności. Chociaż w tej chwili trwa proces rekrutacji do kolejnej edycji i dalej będą realizowane zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej, to jednocześnie centrum rozpoczyna działalność komercyjną. Oznacza to, że będzie musiało wypracować środki na swoje utrzymanie i rozwój. W tym celu oferuje swoje usługi w zakresie remontowo-budowlanym, gastronomicznym oraz gospodarczo-porządkowym. Oferta dostępna jest na stronie www.cis.legionowski.plinformacje można uzyskać także pod numerem  telefonu - 22 732 15 58.

 

To ważne, żeby osoby prywatne, instytucje i firmy lokalne włączały się w ten projekt, bo CIS jest bardzo dobrym narzędziem do rozwoju społeczno-gospodarczego, który nam wszystkim może przynieść wymierne korzyści. Zapraszamy więc do korzystania z usługi Centrum.