4 kwietnia 2017
Zrozumieć autyzm

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem w życiu społecznym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zwłaszcza z zespołem Aspergera, były tematem Konferencji „Autyzm. Życie z zespołem Aspergera”, zorganizowanej w ramach obchodów VI Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.

 

Spotkanie odbyło się 1 kwietnia br. w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. Głównym prelegentem był dr Peter Schmidt, który dopiero w wieku 40 lat dowiedział się o tym, że ma zespół Aspergera. Od tego czasu jeździ po świecie spotykając się z pedagogami, psychologami szkolnymi, terapeutami i rodzicami osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu, aby edukować oraz przybliżać słuchaczom specyfikę tych zaburzeń. Swoje problemy, przygody i przemyślenia w barwny oraz dowcipny sposób opisał  w książkach „Chłopiec z Saturna”  i  „Kaktus na Walentynki”. W konferencji z ramienia Powiatu Legionowskiego uczestniczył wicestarosta Jerzy Zaborowski.

 

 

Dr Peter Schmidt poruszył problematykę funkcjonowania osób z zespołem Aspergera w domu i w pracy oraz omówił zagadnienia zawiązane z ich emocjami, uczuciami i relacjami międzyludzkimi. Dużo miejsca poświęcił kwestiom dotyczącym trudności, z którymi takie osoby muszą się borykać w życiu zawodowym.
2 kwietnia ustanowiony został, rezolucją zgromadzenia Ogólnego ONZ z 2010 roku, Światowym Dniem Wiedzy na Temat Autyzmu. Dzień ten rozpoczyna obchody Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem oraz pozwolić każdemu na wyrażenie z nimi solidarności. Szacuje się, że w Europie 1 na 100 dzieci rodzi się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zaburzenia te ujawniają się w okresie pierwszych trzech lat życia. Jednym z nich jest zespół Aspergera, czyli zaburzenie o podłożu neurologicznym, które jest łagodniejszą formą autyzmu.

 

 

Organizatorami konferencji byli Fundacja Promień Słońca, Zespół Szkolno-Przedszkolny Millenium w Legionowie i Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie. Wydarzenie patronatem objął starosta legionowski.

Prezentacja "Moje życie z Zespołem Aspergera - szkoła, praca i partnerstwo" opracowana przez dr. Petera Schmidta

Lista lektur i filmów o tematyce autyzmu i zespołu Aspergera