„Kombatant” z dofinansowaniem
19 lipca 2021
„Kombatant” z dofinansowaniem

Powiat Legionowski pozyskał prawie 50 tys. zł na dodatek do wynagrodzeń dla pracowników medycznych zatrudnionych w DPS „Kombatant”.

Stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisano 23 czerwca. W maju Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił realizację II edycji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dzięki projektowi pracownicy medyczni z domów pomocy społecznej otrzymują dodatek do wynagrodzeń. Powiat otrzymał całą wnioskowaną kwotę - 49 212,92 zł z przeznaczeniem dla pielęgniarek, które w okresie wrzesień-grudzień 2020 r. pracowały w DPS „Kombatant”, a ze względów pandemicznych nie podejmowały w tym okresie zatrudnienia w innych miejscach pracy.

W zeszłorocznej edycji Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie niemal 55 tysięcy złotych na dodatkowe wynagrodzenia dla personelu medycznego za okres maj-sierpień 2020 r. oraz na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje w ramach specustawy COVID-19 programy przeznaczone dla domów pomocy społecznej. Dzięki staraniom Powiatu ich beneficjentem jest także legionowski DPS "Kombatant"

fot. freepik.com