17 października 2018

Ambulatorium sprawdza się doskonale

Ambulatorium chirurgiczno – urazowe w Legionowie, które powstało z inicjatywy Powiatu Legionowskiego działa już od ośmiu miesięcy. W tym czasie z jego pomocy skorzystało prawie 3 000 mieszkańców.

Od 3 marca br. mieszkańcy powiatu, w nagłych wypadkach, mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy medycznej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo - ortopedycznej. Utworzenie ambulatorium to reakcja na potrzebę zapewnienia mieszkańcom pomocy medycznej w czasie, kiedy przychodnie już nie pracują, czyli wieczorami, w weekendy oraz święta. Dotychczas pacjenci, którzy doznali urazu zmuszeni byli udawać się na warszawskie SOR-y lub izby przyjęć szpitali w Nowym Dworze Mazowieckim lub Pułtusku, spędzając tam długie godziny w oczekiwaniu na udzielenie pomocy. Teraz mogą skorzystać z usług legionowskiego ambulatorium, które działa w dni powszednie w godzinach 19-24 oraz w weekendy i święta w godzinach 8-24 i mieści się w budynku NZOZ „Legionowo” przy ul. Sowińskiego 4.

Działalność ambulatorium w całości finansowana jest ze środków samorządowych. Dlatego z jego usług bezpłatnie mogą skorzystać tylko mieszkańcy powiatu. Pozostali pacjenci mają możliwość uzyskania pomocy odpłatnie, na podstawie obowiązującego w NZOZ „Legionowo” cennika usług medycznych.
Rany, złamania i stłuczenia.

Pacjentka opatrywana przez ortopedę

Mieszkańcy powiatu już wiedzą, że szybką i skuteczną pomoc w nagłych wypadkach uzyskają w legionowskim ambulatorium. Z jego usług miesięcznie korzysta około 400 pacjentów

Pierwsze miesiące funkcjonowania ambulatorium potwierdziły zasadność i potrzebę jego uruchomienia. Blisko 3000 mieszkańców już otrzymało niezbędną pomoc.  -  Około 17 tys. mieszkańców powiatu korzysta corocznie z pomocy oddziałów ratunkowych. Uruchomienie ambulatorium sprawiło, że część z nich tę pomoc otrzymała na miejscu. Najwięcej rejestrujemy otwartych ran, najczęściej kończyn górnych, stłuczeń w obrębie całego ciała, zwichnięć i złamań. Nie brakuje jednak też przypadków oparzeń lub pogryzień – wyjaśnia koordynator ambulatorium Iwona Wyrozębska.

Statystyki pokazują, że ponad połowę (57,89%) pacjentów  ambulatorium stanowią mieszkańcy Legionowa. Na drugim miejscu znajdują się mieszkańcy gminy Jabłonna (13,71%), a w dalszej kolejności mieszkańcy gmin Wieliszew (10,42%), Serock (9,97%) i Nieporęt (8,02%).

Zakres realizowanych w ambulatorium świadczeń obejmuje szycie i opatrywanie ran, unieruchamianie złamań nie wymagających cięć chirurgicznych (wraz z diagnostyką obrazową), rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, kierowanie do szpitala na ostry dyżur pełniony w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz inne drobne zabiegi możliwe do wykonania w warunkach ambulatorium z wykorzystaniem wiedzy medycznej dyżurującego lekarza (np. usuwanie ciał obcych z oczu, nosa czy jamy ustnej). Należy pamiętać, że ambulatorium przeznaczone jest dla nagłych przypadków, czyli świeżych złamań i zranień. Nie są w nim udzielane konsultacje specjalistyczne ani świadczone usługi zdejmowania szwów, zmieniania opatrunków czy wykonywania planowych zastrzyków. Każdy pacjent ambulatorium otrzymuje od lekarza dyżurnego informację o postawionej diagnozie, zakresie zastosowanych procedur zabiegowych i zaleconych lekach. Po przedstawieniu jej lekarzowi POZ, pacjent dalsze leczenie będzie mógł kontynuować w oparciu o ubezpieczenie społeczne, czyli w ramach NFZ.

Powiat Legionowski od lat zabiega o powstanie na swoim terenie szpitala. Zadeklarował także wszelką pomoc i współpracę przy realizacji takiej inwestycji, gdy pod koniec ubiegłego roku pojawiała ze strony ministra Mariusza Błaszczaka obietnica budowy szpitala na terenie przychodni wojskowej na os. Piaski w Legionowie, której inwestorem miałoby być Ministerstwo Obrony Narodowej. Co będzie, nie wiadomo. Dlatego Powiat i samorządy gminne uruchomiły ambulatorium chcąc w miarę swoich możliwości finansowych zapewnić mieszkańcom pomoc w nagłych wypadkach. Jak pokazał czas, był to doskonały pomysł.