Startuje przebudowa DK61
17 października 2018
Startuje przebudowa DK61

18 października 2018 br. rozpoczną się prace związane z przebudową drogi krajowej nr 61 na odcinku od wiaduktu w Legionowie do skrzyżowania z ul. Wolską w Michałowie-Reginowie.

W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace przygotowawcze pod poszerzenie drogi na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej w Legionowie. Tymczasowa organizacja ruchu, która zostanie w tym miejscu wprowadzona nie powinna nastręczać kierowcom problemów. Należy jedynie zachować większą ostrożność z uwagi na obecność pracowników i ciężkiego sprzętu.

Przebudowa, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji na terenie powiatu. Przygotowywany projekt zakłada przebudowę drogi na blisko dwukilometrowym odcinku o przekroju dwujezdniowym (obie jezdnie będą dwupasmowe) wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Każdy z pasów jezdni będzie miał szerokość 3,5 m, a wydzielone pasy do skrętów – 3 m.

Zakończenie prac zaplanowano na sierpień 2020 r. Całkowity koszt inwestycji to ponad 45 mln zł.

Wykonawca rozpocznie prace związane z przebudową DK 61 już 18 października o godz. 9.00