Badania ankietowe Urzędu Statystycznego
29 stycznia 2020
Badania ankietowe Urzędu Statystycznego

Urząd Statystyczny w Warszawie prowadzi badania ankietowe. Poniżej kalendarium badań na 2020 rok.

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny mają charakter reprezentacyjny. Udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Pozyskane dane są istotne i przekładają się na wielkość wskaźników m. in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierają proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań. Wyniki badań wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej,  a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

Fot. Freepik.com