Badanie ankietowe
8 listopada 2019
Badanie ankietowe

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w związku z przeprowadzeniem aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025. Państwa opinia jest dla nas ważna.

Ankieta uruchomi się po naciśnięciu na poniższy link:


https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=2c52fdb5&&b=d66717f79&&c=2a4b8f7d