28 września 2018

Będzie liceum w gminie Nieporęt

W Stanisławowie Pierwszym (gm. Nieporęt) powstanie liceum ogólnokształcące. To wspólna inicjatywa starosty Roberta Wróbla i wójta Macieja Mazura. Stosowną uchwałę w tej sprawie powiatowi radni podjęli na wrześniowej sesji.

Na terenie powiatu funkcjonuje 5 publicznych szkół średnich – trzy w Legionowie (Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz II Liceum Ogólnokształcące), jedna w Serocku (Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) i jedna w Komornicy (Liceum Ogólnokształcące) oraz niepubliczne Liceum Salezjańskie w Legionowie. Do tej pory takie zaplecze edukacyjne było wystarczające, jednak od przyszłego roku szkolnego czynnik demograficzny zadecyduje o diametralnej zmianie tej sytuacji. To ostatecznie przesądziło o konieczności uruchomienia nowej szkoły średniej, zlokalizowanej w gminie Nieporęt. Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Legionowskim a Gminą Nieporęt dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły ponadpodstawowej. Kolejnym krokiem będzie podpisanie przez starostę Roberta Wróbla i wójta Macieja Mazura porozumienia w tej sprawie, w którym szczegółowo określone zostaną kwestie organizacyjne oraz zasady funkcjonowania nowej placówki. Jednak zanim to nastąpi przeprowadzone zostaną otwarte konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy. W ich trakcie uczestnicy, najpewniej najbardziej zainteresowani tematem rodzice przyszłych absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej, wyrażą swoje zdanie co do terminu utworzenia liceum. Od wyniku konsultacji zależy, czy liceum powstanie już od przyszłego roku szkolnego i będzie mieścić się w budynku szkoły podstawowej, czy zostanie uruchomione dopiero po wybudowaniu nowego obiektu.

Na zdjęciu od lewej: dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie Henryka Galas, wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur, starosta legionowski Robert Wróbel oraz radna Rady Powiatu Agnieszka Powała

W Stanisławowie Pierwszym zostanie uruchomione liceum ogólnokształcące. Pierwsze kroki formalne w tej kwestii już poczyniono – Rada Powiatu przyjęła uchwałę otwierającą drogę do realizacji tego przedsięwzięcia. Na zdjęciu od lewej: dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie Henryka Galas, wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur, starosta legionowski Robert Wróbel oraz radna Rady Powiatu Agnieszka Powała

 

Trzy razy więcej absolwentów

W czerwcu 2019 r. dwa roczniki kandydatów rozpoczną szturm na szkoły średnie - ostatni rocznik wygaszanych gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów nowo powstałych 8-letnich szkół podstawowych. O dostanie się do tej wymarzonej trudno będzie nawet najzdolniejszym. Utworzenie nowej szkoły ułatwi młodzieży z terenu powiatu dostęp do nauki na poziomie ponadpodstawowym. W samej gminie Nieporęt zamiast 92 absolwentów, tak jak w roku 2017/2018, w czerwcu 2019 roku będzie ich 281, w tym 96 w klasach gimnazjalnych i 185 w szkołach podstawowych. Podobna sytuacja będzie we wszystkich gminach powiatu legionowskiego. O ile szkoły na terenie powiatu będą przygotowane na przyjęcie podwójnej liczby uczniów, to nie wiadomo, czy podołają temu wyzwaniu placówki warszawskie. A to właśnie te ostatnie wybiera co roku blisko 90% absolwentów w terenu gminy Nieporęt. Zdaniem inicjatorów utworzenia liceum część z nich będzie zainteresowania kontynowaniem nauki w nowo utworzonym liceum. Ponadto kryterium lokalizacji jest jednym z najważniejszych przy wyborze szkoły. Za utworzeniem liceum przemawia też kwestia istniejących barier komunikacyjnych. Nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego z Warszawą, a transport autobusowy, choć przez gminę sukcesywnie rozwijany, wciąż nie jest wystarczający. Stąd pewność, że nie zabraknie chętnych, którzy po ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum wybiorą liceum zlokalizowane na terenie gminy. W pierwszym roku działania liceum prawdopodobnie utworzone zostaną trzy klasy - matematyczno-fizyczna z elementami elektrotechniki, sportowa i językowa.

A dokładnie gdzie?

Jeśli liceum zostanie uruchomione od przyszłego roku szkolnego, to początkowo będzie mieścić się w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym przy ul. Jana Kazimierza 291. W tym roku szkolnym po raz ostatni uczą się tam gimnazjaliści. Trwająca reforma systemu edukacji i związane z nią wygaszenie gimnazjów stworzy warunki lokalowe dla utworzenia liceum. Docelowo planowana jest także rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby nowej jednostki. - Działka przeznaczona na cele oświatowe, na której wybudowano gimnazjum, ma 23 tys. m², z tego ok.  4,5 – 5 tys. m² jest wolnych, pod zabudowę. Teren uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną pozwalającą na budowę kolejnego obiektu oświatowego – wyjaśnia wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur i dodaje: W Stanisławowie Pierwszym zlokalizowana jest też strefa przemysłowa z dużym potencjałem technologicznym i naukowym, której kadra i pracownicy naukowi gotowi są do współpracy ze szkołą zarówno w zakresie prowadzenia wykładów, jak i udostępniania zakładów na potrzeby warsztatów dla młodzieży.

Utworzenie szkoły ponadpodstawowej na terenie gminy Nieporęt będzie dobrym rozwiązaniem, poszerzającym ofertę w zakresie kształcenia ponadpodstawowego oraz ułatwiającym  do niej dostęp młodzieży z całego powiatu. To także kolejny przykład na doskonałą współpracę Powiatu Legionowskiego z gminą Nieporęt na rzecz mieszkańców. 

Budenek szkoły w Nieporęcie

Jeśli liceum zostanie uruchomione od przyszłego roku szkolnego, to początkowo będzie mieścić się w budynku obecnej szkoły podstawowej. W przyszłości zaplanowano budowę nowego obiektu z przeznaczeniem na ten cel