Dla zdrowych pleców
15 października 2021
Dla zdrowych pleców

Drugoklasiści uczęszczający do publicznych szkół podstawowych na terenie powiatu w ramach Powiatowego Programu Zdrowotnego są badani w kierunku wad postawy.

Wady postawy to prawdziwa plaga wśród dzieci. Na szczęście odpowiednio wcześnie rozpoczęta korektywa pozwala na wyeliminowanie większości z nich. Na realizację programu profilaktyki wad postawy Powiat Legionowski przeznaczył w tym roku 22 tys. zł. Badania ortopedyczne przeprowadzane są pod kątem wad postawy i obejmą w sumie 1200 uczniów urodzonych w 2013 roku ze wszystkich podstawowych szkół publicznych z terenu powiatu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości wymagających rehabilitacji zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjno–korekcyjne dla dzieci i ich rodziców. W ich trakcie rodzice nauczą się, jak ćwiczyć z dziećmi, aby skorygować wady postawy. Opiekunom zostaną też przekazane informacje o sposobach przeciwdziałania rozwojowi schorzeń kręgosłupa oraz dalszym postępowaniu w przypadku wykrycia nieprawidłowości w postawie dziecka.