Gospodarka w roli głównej
21 listopada 2019
Gospodarka w roli głównej

O zagadnieniach gospodarczych najistotniejszych dla naszego terenu dyskutowano podczas III Forum Gospodarczego Powiatu Legionowskiego, które odbyło się 21 listopada w Centrum Badawczym PAN – KEZO w Jabłonnie.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i administracji samorządowej, przedstawiciele edukacji, pomocy i opieki społecznej, ekonomii społecznej, a także reprezentanci Izb Gospodarczych z województwa mazowieckiego. Obszary tematyczne, poruszane podczas spotkania, wynikały z potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli różnych sektorów. Omówiono rolę samorządu gospodarczego, zmiany zachodzące na rynku pracy oraz potrzeby kadrowe pracodawców i potrzeby edukacji zawodowej. Paweł Sęktas z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przedstawił priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Społecznego na 2020 r., który stanowi źródło finansowania m.in. szkoleń pracodawców i pracowników. Po raz pierwszy w programie Forum znalazł się panel dotyczący nowoczesnych technologii i systemów dla środowiska. - Najważniejszym wyzwaniem dla instytucji jest dopasowanie się do dynamiki rynku pracy. Sektor przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucjonalny powinny funkcjonować razem, na bieżąco reagując na zachodzące zmiany – podsumował obecny na konferencji starosta Robert Wróbel.

Wydarzenie było okazją do wręczenia wyróżnień dla Liderów Legionowskiego Rynku Pracy, czyli przedsiębiorców za ich wkład w rozwój lokalnego rynku i zaangażowanie w aktywizację zawodową osób bezrobotnych z wykorzystaniem instrumentów wspierających zatrudnienie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie. - Sektor małych i średnich przedsiębiorstw wymaga uwagi, zwłaszcza przez instytucje, które mogą wspierać przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy czy ogólnym rozwoju prowadzonej działalności. Wydarzenie sprzyja dyskusjom międzysektorowym o tym, jak rozwijać zasoby ludzkie na terenie powiatu legionowskiego oraz jak przygotowywać młode pokolenie do wejścia na rynek pracy – mówi Elżbieta Szczepańska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

Organizatorami spotkania byli Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie oraz Powiat Legionowski.