Informacja Wydziału Architektury – nowe wzory wniosków
15 lipca 2021
Informacja Wydziału Architektury – nowe wzory wniosków

Wydział Architektury informuje o wejściu w życie następujących wzorów formularzy:

1.    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5),
2.    wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1),
3.    wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6),
4.    wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7),
5.    wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8),
6.    zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a).

Inwestorzy są zobligowani do korzystania z obowiązujących formularzy, których wzory określają rozporządzenia ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
 
Obowiązujące formularze wniosków, zgłoszeń i oświadczeń są dostępne:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Legionowie pod adresem: bip.powiat-legionowski.pl w zakładce Poradnik Interesanta/Jak załatwić sprawę/Architektura,
•    w kancelarii Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie,
•    na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: gunb.gov.pl/strona/wzory-wnioskow-zgloszen-i-zawiadomien/
•    w serwisie e-budownictwo pod adresem: e-budownictwo.gunb.gov.pl

W związku z trwającą cyfryzacją procesu budowlanego istnieje możliwość wypełnienia wniosków oraz przesłania ich w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy dostępniej pod adresem: e-budownictwo.gunb.gov.pl.

 

Fot. Freepik.com