Konkurs na dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
13 czerwca 2019
Konkurs na dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Zarząd Powiatu w Legionowie ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Aplikacje na to stanowisko można składać do 27 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 w biurze podawczym na parterze Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11.

Szczegółowy opis wymagań, jakie muszą spełniać kandydaci zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie i znajdują się na: bip.powiat-legionowski.pl