9 października 2018

Konsultacje społeczne

Ruszyły konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu pod obrady Rady Powiatu w Legionowie. Uprawnionym do udziału w konsultacjach są rady działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie powiatu legionowskiego.

Wszelkie uwagi do niniejszego projektu  prosimy kierować pod adres: spoleczne@powiat-legionowski.pl do 16 października 2018 r. do godz. 8.15

Pliki do pobrania:
  • .pdf
    Program współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019..pdf [Pobierz załącznik - 181.48 KB]