Mobilny Urzędnik od stycznia w starostwie
27 grudnia 2019
Mobilny Urzędnik od stycznia w starostwie

Od 2 stycznia 2020 Starostwo Powiatowe w Legionowie uruchamia nową usługę, skierowaną do osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Teraz urzędnik odwiedzi ich w domu.

Z początkiem roku działanie rozpocznie Mobilny Urzędnik. Osoby, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność mają problemy z poruszaniem się w stopniu, który uniemożliwia samodzielne dotarcie do starostwa, będą mogły zgłosić potrzebę załatwienia sprawy telefonicznie. Pracownik przyjmujący zgłoszenie umówi termin, w którym urzędnik odwiedzi taką osobę w domu, pomoże wypełnić wniosek i go przyjmie, oraz dostarczy do starostwa.

Ze względu na procedury i przepisy katalog spraw, które można będzie załatwić w ten sposób jest ograniczony, ale postaraliśmy się, aby był możliwie najszerszy. W ten sposób będzie można złożyć wniosek o:

  • przeniesienie pozwolenia na budowę,
  • pozwolenie na rozbiórkę,
  • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
  • zgłoszenie dotyczące robót budowlanych,
  • ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • zaświadczenie o tym, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu,
  • opisy taksacyjne z uproszczonego planu urządzenia lasu,
  • lokalizację zjazdów na drogi powiatowe,
  • wydanie rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych.

Regulamin usługi jest dostępny na witrynie internetowej powiatu w dziale "Dla mieszkańców" zakładce Mobilny Urzędnik

Chęć skorzystania z obsługi Mobilnego Urzędnika należy zgłaszać pod numerem 22 7640 555 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00. Zgłoszenia będą obsługiwane we wtorki i czwartki w godzinach 10.00 - 14.00 w kolejności ich przyjęcia.

Usługa jest realizowana w granicach administracyjnych powiatu legionowskiego.

Przejdź do zakładki Mobilny Urzędnik