Nowe wzory formularzy  - Wydział Architektury
23 lutego 2021
Nowe wzory formularzy - Wydział Architektury

Uwaga! Wprowadzono nowe wzory formularzy dotyczących zgłoszeń budowy i innych robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego i wniosków o przeniesienie: decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.

Starosta Legionowski informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 304) w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, od dnia 18 lutego 2021 r. obowiązują nowe wzory formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2).

Powyższy formularz nie obowiązuje jedynie w przypadku zgłoszenia, do którego należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu lub projekt architektoniczno-budowlany.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 298) w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, od dnia 17 lutego 2021 r. obowiązuje nowy wzór formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (PB-18). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 314) w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki, od dnia 19 lutego 2021r. obowiązuje nowy wzór formularza zgłoszenia rozbiórki (PB-4).

Natomiast, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 322) w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, od dnia 20 lutego 2021r. obowiązują nowe wzory formularza wniosków o przeniesienie m.in.:
- decyzji pozwolenia na budowę (PB-9),
- przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11).

Zatem inwestorzy są zobligowani do przedłożenia zgłoszenia: budowy lub wykonania innych robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania lub jego części oraz wniosku o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na urzędowym formularzu, którego wzór określają ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Aktualne druki wniosków do pobrania:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Legionowie pod adresem http://bip.powiat-legionowski.pl w zakładce Poradnik Interesanta/Jak załatwić sprawę/Architektura,
•    w kancelarii Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie.

 

Fot. Freepik.com