Nowy projekt z dofinansowaniem
4 listopada 2019
Nowy projekt z dofinansowaniem

Umowa na dofinansowanie projektu "Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami", w którym udział biorą dzieci z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, została podpisana 31 października.

Głównym założeniem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dwanaściorga  dzieci z autyzmem i ze sprzężeniami w wieku 3–9 lat. Wyznaczony cel zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, wspierających i wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. Dzięki realizacji projektu każde dziecko z autyzmem i sprzężeniami uczęszczające do przedszkola poddane zostanie treningowi umiejętności społecznych. Ponadto dzieci będą uczestniczyły w grupowych zajęciach wspierających i rozwijających umiejętności samoobsługowe i samodzielność, dogoterapii, koncertach muzycznych oraz warsztatach tanecznych o charakterze terapeutycznym. W ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, służce do  realizacji zaplanowanych zajęć, a po jego zakończeniu wykorzystane zostaną do realizacji potrzeb bieżących placówki.