Otwarty konkurs ofert - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
5 lutego 2020
Otwarty konkurs ofert - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Legionowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego pn. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim w 2020 r.

Przewidywana kwota na realizację zadania – 30 000 zł

Termin realizacji zadania: 18 marca – 31 grudnia 2020 r.
Miejsce realizacji zadania – adres wskazany przez oferenta na terenie Powiatu Legionowskiego.

Termin składania ofert: 26 lutego 2020 r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Pliki do pobrania: