Podziękowanie za życzenia
3 stycznia 2020
Podziękowanie za życzenia

Starosta Legionowski serdecznie dziękuje za wszystkie otrzymane życzenia świąteczno-noworoczne, które nadesłali:

- Artur Borkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock
- Mariusz Rosiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
- Tomasz Sieradz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
- Edyta Rybicka, „Społem” PSS w Legionowie
- dr inż. Marek Różycki, Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu Południowym
- Zbigniew Deptuła, Starosta Makowski
- Dariusz Budny, Wicestarosta Makowski
- Dariusz Wierzbicki, Przewodniczący Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
- Paweł Kownacki, Wójt Gminy Wieliszew
- Marcin Fabisiak, Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew
- nadkom. Zbigniew Prusinowski, Komendant Komisariatu Policji w Serocku
- podkom. Monika Wasiak, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Serocku
- płk. w st. spocz. Kazimierz Stefaniak, Prezes Zarządu Koła nr 68 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Legionowie
- Andrzej Gryglas, Kierownik Szkoły Nauki Jazdy w Nowym Dworze Mazowieckim
- Agnieszka Jakubowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie
- Ewa Jabłońska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie
- mł. insp. Anna Jędrzejewska-Szpak, Komendant Powiatowy Policji w Legionowie
- mł. insp. Dariusz Chojnowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie
- kom. Krzysztof Pijanowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie
- st. bryg. Mieczysław Klimczak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
- Grażyna Rzewuska, Dyrektor i społeczność Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Sówki” w Legionowie
- Anna Kaczmarek, Dyrektor DPS „Kombatant” w Legionowie
- Dorota Kuchta, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie
- Agnieszka Kobylińska, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie
- Zarząd oraz pracownicy SoftHard S.A.
- Dariusz Marek Szczygielski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
- Tomasz Matuszewski, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
- Zenon Durka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie
- Sławomir Maciej Mazur, Wójt Gminy Nieporęt
- Bogusława Tomasik, Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt
- Janina Zając, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Legionowie
- płk dr Ireneusz Fura, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
- Ewa Listkowska, Dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
- Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Legionowie
- Wiesław Witek, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
- s. Magdalena Rybak, Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie
- Agnieszka Bąk, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Legionowie
- Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
- Dyrekcja i społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Milenium w Legionowie
- Sylwia Patejuk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie
- Dyrekcja i społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie
- Iwona Bekisz, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Legionowie
- Rafał Trzaskowski, Prezydent m. st. Warszawy
- Sebastian Sosiński, Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Trzy Rzeki”
- Agnieszka Powała, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Józefowie
- Helena Rajska, Dyrektor Oddziału Rewita Rynia
- Jolanta Wojdalska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej
- Monika Bagińska, Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie
- Dyrektor i społeczność Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Janówku
- Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie
- Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
- Rudolf Borusiewicz, Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
- Zbigniew Michalik, Kierownik Zakładu „Dębe” MPWiK
- PKP CARGO
- Sławomir Piotrowski, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
- Tomasz Skorupski, Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
- Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło&Topolewski S.K.A.
- Dominika Chorosińska, posłanka na Sejm RP
- Jolanta Kaługa, Kierownik Inspektoratu ZUS w Legionowie
- Radosław Rybicki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
- Longin Jankowski, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- Jacek Drozdowski, Zastępca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- Grzegorz Pięta, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
- Marek Wieżbicki, Starosta Grodziski
- Sławomir Kamiński, Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
- EPM Sp. z o.o.
- Cezary Łukaszewski, Starosta Otwocki
- Krzysztof Kłósek, Wicestarosta Otwocki
- Piotr Kudlicki, Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku
- Krzysztof Rusak, Dyrektor Rejonu PGE Dystrybucja S.A. Odział w Warszawie Rejon Energetyczny Legionowo
- Robert Szumielewicz, Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów R.P.
- Radosław Korzeniewski, Wójt Gminy Dąbrówka
- Agnieszka Gryglas, Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka
- Elżbieta Pazio, Przewodnicząca Oddziału Powiatowego ZNP w Legionowie
- płk dypl. Andrzej Wasilewski, Dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
- Zeto Sp. z o.o. w Lublinie
- płk w st. spocz. Józef Borecki, Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP
- Maria Serdeczna, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie
- Jarosław Chodorski, Wójt Gminy Jabłonna
- Wojciech Nowosiński, Przewodniczący Rady Gminy w Jabłonnie
- Maria Beata Leszczyńska, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku
- Kierownictwo, terapeuci i uczestnicy WTZ św. Rity
- Krzysztof Bieńkowski, Starosta Przasnyski
- Marian Niemirski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
- gen dyw. Piotr Czerwiński, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Rodziny Kościuszkowców
- Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej
- Łukasz Kudlicki, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej
- Fundacja Patria Nostra
- ACC Training&Consulting Group
- Rada i Zarząd Polskiej Izby Ekologii
- Ludwik Rakowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
- Dariusz Kucharski, Burmistrz Dzierżoniowa
- Andrzej Darakiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa
- Edward Trojanowski, Prezes Zarządu LGD Zalew Zegrzyński
- Grzegorz Gruczek, Prezes Zarządu PWK „Legionowo” Sp. z o.o.
- Mirosław Smutkiewicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku
- Zarząd i pracownicy ELJAKO-AL
- Renata Mulik, Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
- płk dr Ireneusz Fura, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
- Katarzyna Molęda, Dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie
- Paweł Kownacki, Wójt Gminy Wieliszew
- Marcin Fabisiak, Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew
- Jolanta Magda, Dyrektor Liceum im. Marii Konopnickiej w Legionowie
- Społeczność Szkolna Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek w Legionowie praz podopieczni Fundacji „Promień Słońca”
- st. bryg. Mieczysław Klimczak, Komendant Powiatowy PSP w Legionowie
- Anna Kaczmarek, Dyrektor DPS „Kombatant” w Legionowie
- Sylwia Patejuk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie
- Piotr Radzikowski i Andrzej Piętka, DH Maxim w Legionowie
- Ośrodek Kultury w Wieliszewie i Zespół Tańca Ludowego „Promyki”
- Jan Grabiec, Poseł na Sejm RP
- Zespół Mazowieckiego Instytutu Kultury
- Elżbieta Szczepańska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie
- Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowo
- Ryszard Brański, Przewodniczący Rady Miasta Legionowo
- Zenon Durka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie
- Kamila Gasiuk-Pihowicz, Poseł na Sejm RP
- Krzysztof Kapusta, Starosta Nowodworski
- Paweł Calak, Wicestarosta Nowodworski
- Zdzisław Szmytkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego
- Mazowiecki Teatr Muzyczny w Warszawie
- Grzegorz Kuca, Burmistrz Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
- Izabela Ziątek, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
- Anna Majchrzak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
- Jan Mackiewicz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
- Braughman Group Media
- Marek Ryszka, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- Kamila Mokrzycka, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- Włodzimierz Czarzasty, Wicemarszałek Sejmu RP
- Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- Zbigniew Bedyński, Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
- Mariola Kuczyńska, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy OPS w Legionowie
- Karol Bielski, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Medycznego „Meditrans”
- Zespół Caritas Parafii NMP Królowej w Józefowie
- Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie
- Dariusz Olszewski, Poseł na Sejm RP
- MIRBUD Nadzory i Przeglądy Budowlane Mirosław Kruczyński
- Grupa Edukacyjna Przeszkolimy.pl Joanna Kaczor
- Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
- Bogdan Stępień, Instytut Analiz Regionalnych
 - Art Studio Event
- Altkom Akademia S.A.
- Zespół firmy Balton
- Zarząd i pracownicy Lexdruk
- Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie
- Grupa Reklamowa Girit Group
- Informator Artystyczny Artbook w Gdańsku
- Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m. st. Warszawy
- Zespół wokalno-aktorski „Sonanto”
- Pałac w Chrzęsnem
- Zespół ZielonyPunkt.co – Business Communication Group Sp. z o.o.
- płk Dariusz Janusz, Komendant Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego RSZ
- PŁK Grzegorz Gotowicz, Komendant 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
- Dom Zakonny Zgromadzania Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino
- Copy24Serwis Przemysław Kopp
- Edyta Zbieć, Burmistrz Miasta Kobyłka
- Edyta Walczuk, Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka
- Stanisław Dymura, Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
- Jens Marco Scherf, Zarządca Okręgu Miltenberg w Niemczech
- Waldemar Sitek, Prezes Zarządu MIKST Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Węgrowie
- Dariusz Ostasz Wiceprezes Zarządu MIKST Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Węgrowie
- nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Stołeczny Policji
- Jacek Nieścior, radca prawny
- Ryszard Brzozowski, Prezes Zarządu Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
- Robert Gałązkowski, Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie
- Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku
- Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie
- Edyta Waligóra, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie
- insp. Anna Rosół, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
- insp. Marcin Szyndler, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
- insp. Anna Gołąbek, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie
- Jan Żychliński, Starosta Warszawski Zachodni
- insp. Krzysztof Smela, I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji
- Jacek Kacperski, Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego
- Cezary Łukaszewski, Starosta Otwocki
- Krzysztof Kłósek, Wicestarosta Otwocki
- Piotr Kudlicki, Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku
- Jerzy Żukowski, Starosta Wyszkowski
- Leszek Marszał, Wicestarosta Wyszkowski
- Waldemar Sobczak, Przewodniczący Rady Powiatu w Wyszkowie
- Stefan Traczyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna
- Zarząd i pracownicy Mentor S.A.
- Bożena Żelazowska, Poseł na Sejm RP
- Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
- Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu RP
- Wiśniewscy Legionowo Sp. z o.o.
- Zarząd i zespół Poradni Zdrowia Psychicznego Educatio w Chotomowie
- Poczta Polska S.A.
- dr. n. wet. Maciej Wierzchoń Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim
- Andrzej Kołodziejczyk, Kierownik Zakładu Północnego MPWiK S.A. w Warszawie
- Dyrekcja i społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie
- Andrzej Płonka, Starosta Bielski
- Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu Legionowskiego WOPR
- Brygida Wagner-Konstantynowicz
- Dyrekcja i Pracownicy INVESTIM S.A. w Warszawie
- Artur Delegacz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica
- Czystość Spółka Jawna
- Jan Zalewski, Starosta Pułtuski
- Beata Jóźwiak, Wicestarosta Pułtuski
- Tadeusz Nalewajk, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku
- Marta Turska, Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie
- Waldemar Kacprzak, Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział Legionowo
- Włodzimierz Górlicki, Starosta Szydłowiecki
- Dorota Wróbel-Górecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
- Dorota Glinicka, Prezes Zarządu ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o.
- podkom. Aneta Wasiluk, Komendant Komisariatu Policji w Nieporęcie
- podkom. Tomasz Borczyński, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nieporęcie
- Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Legionowie
- Wojciech Piątkowski, Prezes Zarządu TBS Wieliszew
- Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
- Transgourmet Polska Sp. z o.o.
- Dyrekcja i pracownicy Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Legionowie
- Szkolna Wspólnota Salezjańska w Legionowie
- Marcin Brud, Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie
- Andrzej Gorczyński, Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny
- Anna Liberacka, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Wieliszewie
- Ireneusz Ważny, Prokurator Rejonowy
- Barbara Mierzejewska, Dyrektor Żłobka Miejskiego „Motylkowy Świat” w Legionowie
- Dyrektor i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
- Dariusz Ejdys, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Legionowo
- Społeczność Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie
- ppłk Andrzej Kamiński, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Śródmieście
- Dyrektor i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku