Poznaj i ocal dla potomności historię swoich rodzinnych stron
7 stycznia 2020
Poznaj i ocal dla potomności historię swoich rodzinnych stron

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza mieszkańców gmin Jabłonna, Wieliszew, Serock, Nieporęt, Radzymin, Dąbrówka i Somianka do udziału projekcie dotyczącym archiwizacji społecznej.

 

Lokalna Grupa Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, realizuje w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania AKTYWNI RAZEM i WSPÓLNY TRAKT (Polska) oraz ALTO CASERTANO (Włochy)  międzynarodowy projekt współpracy „Dziedzictwo dla przyszłości - ANCHOR”.

Przedmiotem projektu jest archiwizacja społeczna, czyli tworzenie archiwów w efekcie celowej działalności obywatelskiej. Jego celem jest, by młodzi mieszkańcy naszego obszaru zgromadzili i zachowali dla potomnych, wiedzę, dokumenty i zdjęcia dotyczące historii swoich rodzinnych stron. Źródłem tej wiedzy będą mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania pamiętający dawne czasy, wydarzenia, które wtedy miały miejsce, czy też warunki, w jakich wtedy przyszło im żyć - członkowie rodzin, sąsiedzi, znajomi i inni. To z nimi młodzi ludzie przeprowadzą i zarejestrują (dźwięk i obraz) wywiady dotyczące przeszłości.

Poprzez ten projekt organizatorzy pragną nie tylko zachować, z pomocą starszych mieszkańców,  dziedzictwo historyczne i przybliżyć je młodemu pokoleniu, ale także zbliżyć do siebie obie grupy wiekowe. Chcą też przybliżyć polską historię włoskim przyjaciołom, a sami - lepiej poznać ich historię, dzięki planowanym wizytom zagranicznym  młodych uczestników projektu.

Zgromadzone materiały zostaną udostępnione zainteresowanym historią obszaru, m.in. w trakcie lokalnych i ogólnopolskich imprez, w Izbie Pamięci, a także wykorzystane do filmu promującego archiwizację społeczną jako metodę zachowania dziedzictwa oraz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie  osoby w wieku 18-35 lat (do prowadzenia wywiadów) oraz osoby powyżej 60 roku życia (jako źródła wiedzy o przeszłości).

Ostateczny skład uczestników ustali komisja składająca się z osób zarządzających projektem na podstawie zgłoszeń (wstępna selekcja)  i rozmów kwalifikacyjnych (ostateczna selekcja), biorąc pod uwagę następujące kryteria:

• wiek, motywację, komunikatywność, znajomość zagadnień/doświadczenie w zakresie archiwizacji społecznej, empatię dla seniorów – w odniesieniu do grupy wiekowej 18-35,

• wiek, komunikatywność, doświadczenie życiowe/zakres tematyczny posiadanych informacji historycznych – w odniesieniu do grupy 60+.

 

Prosimy o kontakt z:

Lokalną Grupą Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 lok. 413, 05-119 Legionowo

tel.:  22 76 40 413, 22 76 40 408, 22 76 40 407

e-mail: biuro@lgrzz.pl

www.lgdzz.pl