Geoportal
4 stycznia 2021
Geoportal

Zapraszamy do skorzystania z Geoportalu, w którym nasi interesanci mogą złożyć m.in. wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu oraz wnioski o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku części wniosków udostępnienie dokumentów odbywa się w sposób automatyczny – bez konieczności wizyty w urzędzie, a w innych przypadkach może ograniczyć liczbę wizyt klienta w urzędzie (z kilku do jednej lub żadnej - o ile klient przy składaniu wniosku wyrazi chęć wysyłki dokumentów pod wskazany adres). Zapraszamy.

Geoportal: tutaj