3 października 2018

Raj dla rowerzystów w gminie Nieporęt

Zakończono prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Wojska Polskiego z Białobrzegów do Beniaminowa. W uroczystym otwarciu inwestycji wziął udział starosta Robert Wróbel.

Rok temu Powiat Legionowski wyremontował za ponad 3 mln złotych blisko pięciokilometrowy odcinek drogi od ronda w Białobrzegach do Beniaminowa (gm. Nieporęt). Już wtedy zapowiedziano, że wzdłuż tej drogi powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Tak też się stało i 29 września br. przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy dokonali uroczystego przejazdu nową trasą, której nadano nazwę: Trasa rowerowa 100-lecia Niepodległości.

Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie 5,3 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki tym środkom zrealizowana została także budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości ponad 2 km od granicy gminy Nieporęt do ronda im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Józefowie, który następnie zostanie przedłużony wzdłuż ulicy Strużańskiej (od ronda w Józefowie do mostu w Rembelszczyźnie).

To nie koniec inwestycji związanych z budową tras pieszo-rowerowych na terenie gminy Nieporęt. Już w przyszłym roku ruszy budowa 8-kilometrowej ścieżki rowerowej wraz z niezależnym ciągiem pieszym i oświetleniem na odcinku od granicy z Warszawą, wzdłuż kanału Żerańskiego aż do torów kolejowych w Nieporęcie. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie prawie 8 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano na połowę 2020 roku.

Grupa osób podczas otwarcia ściezki rowerowej w Białobrzegach gm. Nieporęt. (od lewej): wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesław Smoczyński, zastępca wójta gminy Nieporęt Alicja Sokołowska, starosta Robert Wróbel, wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur oraz przewodniczący Rady Gminy Nieporęt Eugeniusz Woźniakowski

Z okazji otwarcia nowej trasy rowerowej w gminie Nieporęt zorganizowano rowerowy przejazd, w którym oprócz mieszkańców wzięli udział (od lewej): wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesław Smoczyński, zastępca wójta gminy Nieporęt Alicja Sokołowska, starosta Robert Wróbel, wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur oraz przewodniczący Rady Gminy Nieporęt Eugeniusz Woźniakowski