Rowerowy przejazd w hołdzie bohaterom
19 sierpnia 2019
Rowerowy przejazd w hołdzie bohaterom

Towarzystwo Przyjaciół Legionowa (TPL) we współpracy z Powiatem Legionowskim zorganizowało 17 sierpnia br. Patriotyczny Rajd Rowerowy z Legionowa do Wólki Radzymińskiej, który był hołdem złożonym bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 r. Wzięło w nim udział 20 osób.

Trasa rajdu liczyła 15 km, wiodła przez urokliwe miejscowości na­szego powiatu (Legionowo – Sta­nisławów Drugi – Wola Aleksandra – Kąty Węgierskie – Izabelin – Zamostki Wólczyńskie - Pomnik w Wólce Radzy­mińskiej) i zakończyła się zapa­leniem pamiątkowych zniczy pod Po­mnikiem Żołnierzy 28. Pułku Piechoty w Wólce Radzymińskiej. Uczestnicy wyruszyli spod pomnika marsz. Józefa Piłsudskiego w Legionowie, pod którym wcześniej złożyli kwiaty. Powiat Legionowski przekazał dla uczestników egzemplarze wydanej przez Starostwo Powiatowe w Legionowie książki „Bitwa Warszawska” oraz mapy. Przejazd miał na celu upamiętnić udział 10. Dywizji Piechoty gen. Żeligowskiego i Armii Ochotniczej oraz społeczeństwa ziem dzisiejszego powiatu legionowskiego w działaniach bojowych oraz przygoto­waniach obronnych w sierpniu 1920 r. Rajdowi towarzyszyły flagi biało-czer­wona i Powiatu Legionowskiego.