Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
11 marca 2021
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

9 marca 2021 r. Zarząd Powiatu w Legionowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Legionowskim w 2021 r." powierzając jego realizację Fundacji Promień Słońca.

Uchwała Zarządu (link: https://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D19203#)