Trener dla Powiatowego CIS
25 czerwca 2019
Trener dla Powiatowego CIS

W ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Legionowie skorzystali z kolejnych zajęć podnoszących ich pozycję na ryku pracy. Tym razem warsztaty dotyczyły zalet coachingu.

Osoby będące pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Legionowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych dotyczących coachingu. Podczas zajęć zarówno w teorii, jak i w praktyce mogli poznać zalety tej formy wsparcia. Okazało się, że coaching może zaoferować wiele - na przykład być źródłem dodatkowej wewnętrznej energii, podnosić motywację, poprawiać poczucie własnej wartości, dawać siłę, wsparcie i pewność siebie. To cechy niekiedy decydujące na rynku pracy o znalezieniu upragnionego zatrudnienia. Szkolenie odbyło się w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie.

Zajęcia dotyczące coachingu są częścią dużego projektu realizowanego za pieniądze Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach projektu odbywają się treningi interpersonalne i kompetencji społecznych. Uczestnicy spotykają się z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, biorą udział w zajęciach terapeutycznych. Interesującą inicjatywą jest pomysł, aby podopieczni powiatowego CIS wzięli zorganizowali własny, autorski projekt wolontariacki, w którym również oni będą nieśli pomoc potrzebującym.