XIX konkurs piosenkarski TULIPANADA
2 czerwca 2021
XIX konkurs piosenkarski TULIPANADA

Zapraszamy do udziału w Konkursie Piosenkarskim TULIPANADA 2021.

O KONKURSIE
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury "Kolorowa" w Warszawie. To autorski, edukacyjny projekt muzyczny z wieloletnią już tradycją, skierowany m.in. do placówek oświatowych, instytucji kultury, zespołów wokalnych, chórów. Cele konkursu to inspirowanie do działalności artystycznej, promocja osób utalentowanych muzycznie i umożliwienie prezentacji scenicznej. Przygotowywany jest on dla pięciu kategorii wiekowych i czterech muzycznych.
 
TERMINY
Tegoroczna edycja, z uwagi na sytuację epidemiczną, rozpocznie się 20 września 2021 r., a zakończy uroczystą galą 5 listopada 2021 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus” w Warszawie. Zgłoszenia przyjmowane są od 1.06.2021 r. do 13.09.2021 r.
 
Potrzebne dokumenty:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGULAMIN
OŚWIADCZENIE RODO 
znajdują się na stronie: https://www.kolorowa.arsus.pl/konkursy/15486

DANE OSOBOWE
Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA ze strony: https://www.kolorowa.arsus.pl/konkursy/15486 i przesłać online oraz wysłać ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na adres email: dk.kolorowa@gmail.com do 13.09.2021, w temacie e-maila wpisując: TULIPANADA 2021, imię i nazwisko uczestnika konkursu.
 
Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu. W imieniu niepełnoletniego uczestnika dokumenty wypełnia i podpisuje jego rodzic/opiekun prawny. Zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczą:
1.       Organizacji działań konkursowych;
2.       Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora,
jego profilu na Facebooku oraz w publikacjach pokonkursowych.
 
W sytuacji zmiany obostrzeń epidemicznych występy I oraz II etapu mogą zostać przesunięte na inny termin. Wszystkie informacje będą zamieszczanena stronie DK Kolorowa - www.kolorowa.arsus.pl

 

Fot. Freepik.com