25 stycznia 2019

Rekordowy budżet Powiatu

Zgodność ze strategią rozwoju powiatu, realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i edukacji, wsparcie dla rodzin zastępczych oraz utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców to główne założenia budżetu powiatu na 2019 rok. Wartość zaplanowanych w nim wydatków to ponad 122 mln złotych.

Projekt tegorocznego budżetu został wypracowany jeszcze przez zarząd i radnych poprzedniej kadencji. Zakłada realizację zadań w zakresie edukacji, polityki społecznej i zdrowia, administracji, bezpieczeństwa oraz transportu i łączności.

Inwestycje w edukację

Wydatki na oświatę w budżecie powiatu legionowskiego opiewają na niebagatelną kwotę 31,6 mln zł. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w tej dziedzinie będzie kontynuacja budowy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. To inwestycja, która jest realizowana przez Powiat w ramach rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowe i w tym roku zarezerwowano na nią blisko 4 mln zł. Dzięki tej inwestycji powiatowe instytucje i specjaliści, działający w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, będą dostępni w jednym miejscu, a pomoc dzięki temu udzielana będzie sprawniej i bardziej kompleksowo.

Kolejne zamierzenia w tym obszarze dotyczą modernizacji pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie oraz remontu toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Ponadto ćwierć miliona złotych zarezerwowano na działania projektowe związane z budową liceum ogólnokształcącego w gminie Nieporęt.

Na zdrowie

Ponad 1.2 mln zł w powiatowym budżecie zarezerwowano na sfinansowanie tegorocznej działalności ambulatorium chirurgiczno-urazowego. Powiat wspólnie z gminami uruchomił w zeszłym roku doraźną pomoc w nagłych wypadkach, która jest udzielana wieczorami, w weekendy i święta do czasu powstania szpitala w Legionowie. Kontynuowane będą też programy bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców oraz akcje edukacyjne o tematyce zdrowotnej. Na ten cel zarezerwowano w budżecie ponad 270 tys. zł.

W tym roku zaplanowano także ostatni etap modernizacji Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo”. Po remoncie jednego skrzydła oraz hallu rejestracyjnego na parterze przyszła pora na przebudowę drugiego, piętrowego skrzydła. Prace będą polegały na poprawie funkcjonalności oraz wyglądu obiektu i obejmą rozbudowę klatki schodowej, reorganizację gabinetów, wymianę instalacji, podłóg, a także dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Dotychczas Powiat na modernizację tej placówki przeznaczył w sumie 7.8 mln zł. W tym roku ta kwota wzrośnie o kolejne 5.3 mln zł.

Szerokiej drogi

W budżecie nie mogło zabraknąć inwestycji związanych z przebudową i poprawą bezpieczeństwa na powiatowych drogach. Na ten cel przeznaczono 6.2 mln zł. Zaplanowano między innymi dalszą przebudowę drogi powiatowej 1807W w gm. Serock, budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802W w Dębem (gm. Serock), przebudowę wpustów podchodnikowych w drodze 1820W w gminach Jabłonna i Wieliszew, wykonanie miejscowych odwodnień dróg na terenie powiatu oraz budowę kolejnych aktywnych przejść dla pieszych.

Podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej radni opozycji zwrócili także uwagę na problem związany z utrudnieniami wynikającymi z dużego natężenia ruchu na skrzyżowaniach ulicy Jagiellońskiej z ul. 3 maja i ul. Mickiewicza w Legionowie. W odpowiedzi starosta Robert Wróbel zapewnił, że wszystkie wnioski zgłaszane w trakcie opracowywania budżetu są traktowane bardzo poważanie. Dlatego zadecydowano o przeprowadzeniu analizy ruchu na powyższych skrzyżowaniach i po zebraniu danych podjęta zostanie decyzja, jakie rozwiązania w tych miejscach zastosować. – Analizy przeprowadzimy w tym roku. Za kilka miesięcy będziemy mieli wstępną propozycję, w jaki sposób ruch na tych skrzyżowaniach usprawnić. Także pamiętamy i traktujemy tę kwestię poważnie –uspokajał starosta.

W aspekcie bezpieczeństwa warto też wspomnieć budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Powiat z tegorocznego budżetu wesprze ją kwotą miliona złotych. Zaplanowano także dofinansowanie wykonania projektu przebudowy wału przeciwpowodziowego Wisły na odcinku od Jabłonny do Nowego Dworu Mazowieckiego. Na ten cel zarezerwowano 100 tys. zł.

Powiatowi radni niemalże jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową – 22 głosy za przyjęciem uchwały przy jednym wstrzymującym - podkreślając, że w tegorocznym budżecie zaplanowano realizację prawie wszystkich zgłoszonych postulatów. - Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć nam wszystkim powodzenia, wytrwałości, determinacji przy realizacji budżetu. Głęboko wierzę w naszą współpracę i te działania, które będą zmierzały ku temu, aby ten powiat się nadal rozwijał i żebyśmy wspólnie dążyli do wyznaczonych celów – mówił tuż przed głosowaniem radny Michał Kobrzyński.

 

Radni powiatu przyjęli budżet na 2019 rok podczas styczniowej sesji. Wartość zaplanowanych w nim wydatków jest o 19 mln większa w stosunku do budżetu uchwalonego w roku ubiegłym