W podziękowaniu za pracę i wielkie serce
28 stycznia 2020
W podziękowaniu za pracę i wielkie serce

Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu zarząd i radni podziękowali Tadeuszowi Kowalewskiemu za wieloletnie pełnienie funkcji prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej.


W swojej dotychczasowej pracy Tadeusz Kowalewski angażował się w organizację mobilnych akcji poboru krwi, promocję zdrowego stylu życia, edukację w szkołach, prowadzenie zajęć z pierwszej pomocy, organizację koncertów charytatywnych i innej pomocy materialnej dla najuboższych mieszkańców powiatu. W ciągu ostatnich czterech dekad oddał blisko 140 litrów krwi. Jest założycielem Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, jednego z najbardziej aktywnych klubów w Polsce. Jest laureatem wielu odznaczeń, m. in. Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża Zasługi, odznaki Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Jak sam zapewnia, rezygnacja z funkcji prezesa OR PCK w Legionowie nie oznacza, że zmierza całkowicie odwiesić rękawice na kołku. – Decyzję o rezygnacji podjąłem już rok temu. Miałem czas, żeby się do niej przygotować i przygotować moich współpracowników. Nie odchodzę z Polskiego Czerwonego Krzyża, nadal będę wspierał jego działalność, zwłaszcza w zakresie krwiodawstwa. Natomiast jeśli ktoś zgłosi się po pomoc, jestem otwarty na współpracę. Uroczyste pożegnanie podczas sesji Rady Powiatu było dla mnie dużym zaskoczeniem. Bardzo mi miło, że moja praca została dostrzeżona i doceniona – mówi Tadeusz Kowalewski.